ZUHURAT –
19. YY. AYINTAP'TA TASAVVUFİ HAYAT

Mevlevi Hafız Vehbi Dede
Hazırlayan: İsmail Hakkı Aksoyak

İlk Basım Tarihi2017
Orijinal DilTürkçe
Baskı Sayısı1
TürüAraştırma, Tarih
Sayfa Sayısı 
Cilt BilgisiCiltsiz
ISBN9789759011765
Barkod 
YayıneviGazikültür
Yayın Numarası12

 

Gaziantep, tarihi süreç içerisinde, manevi birikimi kuvvetlendirecek birçok unsura sahiptir. Bu unsurlardan birisi de şehirde canlı bir şekilde görülen tasavvufi hayattır. Buradan hareketle, Zuhurat-19. YY. Ayıntap’ta Tasavvufi Hayat adlı kitap ortaya çıkmıştır.

Süleymaniye Kütüphanesi Tercüman Gazetesi Türkçe Yazmalar bölümünde Menâkıb-ı Hüseyin Hüsnü Bey veya diğer adıyla Zuhûrât-ı İhvân ismiyle kaydedilen eser, Mevlevi Hafız Vehbi Dede tarafından derlenmiştir.

Eserin başındaki mukaddimeden anlaşıldığına göre, Halvetî Şeyhi Hüseyin Hüsnü Bey, 1295/1878 senesinde Antep’e gelmiş, Antep’te 5 yıl 4 ay kaldıktan sonra vefat etmiştir. Bir tasavvuf şeyhi olan Hüseyin Hüsnü Bey’in kerametlerine delil olan rüyalar, Hafız Vehbi Dede tarafından toplanmış ve yazıya aktarılmıştır. Osmanlı Türkçesiyle yazılan ve toplam 601 sayfa­dan oluşan eserde, Hüseyin Hüsnü Bey’i tanıyan veya sevip sayan çoğu Antepli olan kişilerce rabıta veya rüya âleminde görülen 250 civarında zuhurat vardır.

Metinde kimi kelimelerin Antep ağzına özgü telaffuzlarına da rast­lanmaktadır. Şimdiki bilgilerimize göre Menakıb-ı Hüseyin Hüsnü Bey, zuhurat örneklerinin toplu olarak bulunduğu ilk ve tek örnektir. Eserin ikinci cildi kayıptır.

Öne çıkanlar