OSMANLI DÖNEMİNDE AYNTÂB'DA SÂLİHÂT- I NİSVAN (HAYIR SAHİBİ KADINLAR)

İsmail Kıvrım

İlk basım tarihi2017
Orijinal dilTürkçe
Baskı sayısı1
TürüAraştırma, Tarih
Sayfa sayısı 
Cilt bilgisiCiltli
ISBN9786058346055
Barkod 
YayıneviGazikültür
Yayın Numarası13

 

Ayıntâblı Şâkir Divanı üzerine yapılmış olan bu çalışma dört ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, eserin müellifinin hayatı, edebî kişiliği ve eserleri kısaca aydınlatılmaya çalışılmıştır. İkinci bölüm, divan incelemesinin yapılmış olduğu bölümdür. Burada manzumelerin tespit edilmiş olan vezinleri, nazım şekillerine göre tablo hâlinde verilmiştir. Daha sonra şairin dil ve uslüp özellikleri divandan yola çıkarak ortaya konmaya çalışılmış, redif ve kafiye türleri örneklendirilmiştir. Sonrasında manzumelerden örnekleyerek şairin divanının muhteva özellikleri belirtilmiştir.

Son olarak değerlendirilmenin yapıldığı sonuç ve istifade edilen kaynakların verilmesiyle inceleme bölümü olan ikinci bölüm sonlandırılmıştır. Çalışmanın aslını teşkil eden üçüncü bölümde ise Latin harflerine aktarılmış olan metnin karşısına numaralandırılmış bir şekilde nesre çeviri verilmiştir. Dördüncü bölümde metin tıpkıbasım şeklinde verilmiştir.

Ki yazdım Şâkir'im târîhin ben
Edesin dü cihânda onu ahsen

Sene bin iki yüz yetmiş yedide
Onun 'ömrünü efzûn edesin sen


Hazırlayanlar: Vehbi Dinçerler-Dr. Zeliha Açar

Öne çıkanlar