DEFINING THE ROLE OF LOCAL AUTHORITIES IN MANAGING AND PROPAGATING CULTURAL HERITAGE
(E-KİTAP)

Editoryal Kitap

İlk Basım Tarihi2020
Orijinal Dilİngilizce
Baskı Sayısı1
TürüAraştırma
Sayfa Sayısı 
Cilt Bilgisi 
ISBN9786058094062
Barkod 
YayıneviGazikültür
Yayın Numarası37

 

Kültürel miras, şehirlerin kimliklerini belirleyen ve çağlar arasından dünden bugüne köprü vazifesi gören bir hüviyete sahiptir. Türkiye’nin her şehri zengin kültürel mirasa sahiptir. İşte Gaziantep’te bunlardan birisidir. Gaziantep tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Gaziantep bölgesi Hitit, Roma, Selçuklu ve Osmanlı gibi önemli uygarlıkların yaşadığı ve izlerini bıraktığı bir yerdir. Rumkale, Yesemek, Zeugma, Karkamış ve Dülük’te ortaya çıkarılan kültür varlıkları bölgenin tarihi geçmişini ortaya koymakta ve insanlık tarihinin önemli belgelerini oluşturmaktadır. Bu bakımdan Gaziantep kimlikli bir şehirdir.

Şehirler açısından kültürel mirasın bahsedilen önemi düşünüldüğünde ilk olarak yönetimi ve korunmasının nasıl gerçekleşeceği akla gelmektedir. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı KUDEB Şube Müdürlüğü bu hususun farkında olarak bünyesinde, 22-24 Ekim 2019 tarihleri arasında, Zeugma Mozaik Müzesi’nde IKOMOS Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi Yasal Yönetsel ve Uluslararası Bilimsel Komitesi ICLAFI Sempozyumu ve Yıllık Toplantısı gerçekleştirdi.

Gaziantep yerel yönetimlerinin öncülüğünde yürütülen koruma faaliyetleri, ağırlıklı olarak Belediye bünyesinde oluşturulan birimler ve Belediye'nin yarattığı mali kaynaklarla yürütülmektedir. Bu kapsamda, “Kültürel Mirasın Yönetiminde ve Tanıtımında Yerel Yönetimlerin Rolü”nü tanımlamayı amaçlayan ve yerel yönetimlerin ve farklı ülkelerin yasal ve mali yapılarının yerel düzeyde kültürel mirasın yönetilmesi ve yaygınlaştırılmasındaki rolünün tartışıldığı sempozyum, bölgemizde 2012 yılında “Yesemek Ocağı ve Heykel Atölyesi” ve “Zeugma Ören Yeri”, 2018 yılında “Gaziantep Yeraltı Su Yapıları; Livas ve Kasteller” Dünya Mirası Geçici Listesi’nde bölgemizden üç alanın bulunduğu düşünüldüğünde, Gaziantep için güncel ve geçerli bir konudur.

Sempozyumun şehrimiz açısında ehemmiyetinin farkında olarak Gazikültür bünyesinde sempozyumu kitaplaştırdık. Kültürel mirasın korunması, yönetimi, tanıtılması vb. ve bu hususlarda yerel yönetimlerin rolüne dair kitapta konusunda uzman bilim adamları tarafından bildiri olarak sunulan toplam 20 makale bulunmaktadır. 212 sayfadan oluşan çalışma, elektronik kitap olarak yayınlanmıştır. Böylece, bu derecede ehemmiyetli bir konunun, daha geniş kitlelere yayılmasını amaçladık.

Öne çıkanlar