Duyuru

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazikültür ve Gaziantep Üniversitesi, Tarihî Bir Panel Düzenliyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazikültür ve Gaziantep Üniversitesi, Tarihî Bir Panel Düzenliyor

Etkinlik Tarihi ve Yeri: 14 Aralık 2023 Perşembe, Saat 10.00, Gaziantep Üniversitesi Atatürk Kültür Sahnesi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazikültür ve Gaziantep Üniversitesi, Osmanlı’nın önemli devlet adamlarından ve bilim insanlarından Mehmed Tahir Münif Paşa’yı anmak üzere bir panel düzenliyor. “Bir Osmanlı Hezarfeni: Münif Paşa” başlıklı bu etkinlik, 14 Aralık 2023 Perşembe günü saat 10.00’da Gaziantep Üniversitesi Atatürk Kültür Sahnesi’nde gerçekleşecek.

Konuşmacılar:

  • Prof. Dr. Mehmet Zeki Kuşoğlu
  • Prof. Dr. Ali Budak
  • Prof. Dr. Metin Kayahan Özgül
  • Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar

Münif Paşa, 1830 yılında Gaziantep’te doğmuş ve 1910 yılında İstanbul’da vefat etmiştir. Almanya’da hukuk, felsefe ve fizik eğitimi alan Paşa, Osmanlı Devleti’nde çeşitli kilit görevlerde bulunmuştur. Maarif ve Ticaret Nazırlığı, Divan-ı Temyiz Reisliği gibi önemli pozisyonlarda hizmet vermiş, aynı zamanda bir ilim insanı ve eğitimci olarak da tanınmıştır.

Panelde, Münif Paşa’nın yaşamı, kariyeri, ilim ve kültür tarihimize katkıları üzerine derinlemesine bir tartışma yapılacak. Ayrıca, Münif Paşa’nın ilmi ve kültürel mirası, Osmanlı modernleşmesine yaptığı katkılar da ele alınacak.

Bu etkinlik, tarih, kültür ve bilim meraklıları için eşsiz bir fırsat sunmaktadır.

MEHMED TAHİR MÜNİF PAŞA KİMDİR?

Mehmed Tahir Münif Paşa Gaziantep’te 1830 yılında doğmuş, 1910’da İstanbul’da vefat etmiş Osmanlı devlet adamıdır.

Gaziantep’te doğdu. Memleketinde, Mısır’da ve Şam’da tahsil yaptı. 1854’te Elçilik İkinci Kâtibi olarak Berlin’e gitti. Orada hukuk, felsefe ve fizik okudu. Berlin’de elçi bulunan Kemal Paşa tarafından himaye edildi. Dönüşte Babıali Tercüme Odası’na girdi, 1860 yılında bir hudut meselesi için Hersek’e gitti, aynı sene Ticaret Mahkemesi İkinci Reisi oldu. Ceride-i Havadis kâtipliğini yaptı, İngilizce öğrendi, 1862’de Babıali Birinci Mütercimi oldu.

1867’de Zaptiye Müsteşarı, 1868’de Divan-ı Temyiz Reisi, 1869’da Maarif Meclisi Reisi, 1872’de Tahran Elçisi, 1877’de Maarif Nazırı, iki ay sonra Ticaret Nazırı, bir sene sonra ikinci defa olarak Maarif Nazırı oldu. 1879’da Vezir rütbesi aldı, Meclis-i Sıhhiye-i Fevkalade Reisliğine memur edildi, 1884’te üçüncü defa Maarif Nazırı oldu ve 1888’de nazırlıktan ayrıldı. Mekteb-i Hukuk’ta hukuka giriş ve hukuk felsefesi dersleri verdi.

Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye’yi kurdu, Mecmua-i Fünun dergisini yayımladı. II. Abdülhamid’in maarif ve ticaret nazırlığını yaptı. Ruznamei Ceridei Havadis’te yazdı. Yazılarında bilimci idi. Dergisinde Yunan filozoflarını tanıtan dizi yazı yayımladı. Fenelon, Fontanelle, Voltaire’den çeviriler yaptı.

Eserleri: Muhaveratı Hikemiyye, Telhisi Hikmeti Hukuk, Hikmeti Hukuk, Dasitani Ali Osman, İlmi Servet.

Öne çıkan gönderiler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir