Kültür - Sanat

ALLEBEN ÖYKÜ YARIŞMASI BAŞVURULARI BAŞLADI

Yarışmanın Amacı:

Gaziantepli gençlerin edebiyata olan ilgisini artırmak, öykü alanında yeni yetenekleri keşfetmek, Gaziantep’i “Gaziantep” yapan modern değerleri edebiyata taşımak amacıyla düzenlenmektedir.

YARIŞMA BAŞVURU TARİHLERİ: 23 Eylül 2022 – 21 Ekim 2022

Yarışma Kapsamı

Yarışma ortaokul (6-7. Sınıflar) ve lise (9-10. Sınıflar) olmak üzere iki kategoride düzenlenecektir. Yarışmaya Gaziantep’in merkez Şehitkâmil ve Şahinbey ilçelerindeki ortaokul ve liselerde eğitim öğretim gören 6-7 ve 9-10. sınıf öğrencileri katılabilecektir. 

ÖDÜLLER:

LİSE KATEGORİSİ

Birinci: 2.500 TL

İkinci: 1.500 TL

Üçüncü: 1.000 TL

ORTAOKUL KATEGORİSİ

Birinci: 2.500 TL

İkinci: 1.500 TL

Üçüncü: 1.000 TL

Genel Hususlar

 • Yarışmaya gönderilecek olan eserler; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın dayandığı temel görüş ve ilkelerle, Cumhuriyet’in niteliklerini benimsetici ve bu görüş ve ilkelere uygun düşünce tarzına, dünya görüşüne, yaşam tarzına aykırı olamaz. Seçilen eseler; herhangi bir siyasi görüşü övücü veya eleştirici olmamalı, müstehcen, manasız ve ticari bir gaye taşımamalıdır.
 • Yarışmaya katılan eserlerin, daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye girmemiş olması, herhangi bir yerde yayımlanmamış olması, başvuru yapan kişi tarafından yapılmış olması, özgün olması, kısmen ya da tamamen başka bir eserden kopya edilmemiş olması gerekmektedir.
 • Başvuruda bulunan kişi, eserin tümüyle kendisine ait olduğunu, özgün olduğunu ve başka bir yarışmada ödül almadığını kabul ve taahhüt eder.
 • Yapılacak eserin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim Temel Kanunu ile Türk Millî Eğitimi’nin genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde hazırlanması gerekmektedir. Bu şekilde hazırlanmayan eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 • Yarışmanın konusu serbesttir. Ancak öykülerin mekânı olarak Gaziantep kullanılmalıdır. Öykülerde işlenen olaylar Gaziantep’in eski mahalleleri başta olmak üzere şehrin sokaklarında, caddelerinde, tarihî mekânlarında, eski Antep evlerinde, cami ve han gibi yapılarda geçebilir. Bu yarışmaya konusu Gaziantep’te geçen ve öykü türünün özelliklerine uygun metinler katılabilir.
 • Yarışmaya katılacak öykülerin özgün olmasına dikkat edilmelidir.
 • Öykülerde Türkçenin yazım, noktalama ve anlatım kurallarına uyulmasına özen gösterilmelidir.
 • Öyküler Word dosyasında, Times New Roman karakteriyle, 12 punto olarak yazılmalıdır. Öykü başlığının hemen altında öyküyü yazan öğrencinin adı soyadı yer almalıdır. Öğrencinin okul, sınıf, veli telefon numarası bilgileriyle irtibat kurulabilecek Türkçe/Edebiyat öğretmeninin bilgileri de başlığın hemen altına eklenmelidir. Öğrenciler öyküleri WORD dosyası halinde kendi mail adresleri üzerinden gönderebileceği gibi öğretmenlerinin veya okullarının mail adresleri üzerinden de gönderebilirler. Bilgilerin tam ve eksiksiz yazılmasına dikkat edilmesi önem arz etmektedir.
 • Yarışmaya katılacak eserler oykuyarismasi@gazikulturas.com adresine Word dosyası halinde gönderilmelidir. Yarışmayla ilgili bilgi almak için sorularınızı bu mail adresi üzerinden yazabilirsiniz.
 • Yarışma sonucunda dereceye giren öykülerle, katılanlar arasından seçilen öyküler Gazikültür tarafından kitaplaştırılabilir, yayımlanabilir.
 • Yarışma jürisi: Dr. Halil İbrahim Yakar (Gazikültür AŞ Genel Müdürü), Muhammet Erdevir (Öykücü, TDE Öğretmeni), Adige Batur (Öykücü, TDE Öğretmeni), M. Fatih Kutlubay (Öykücü), İbrahim Halil Çelik (Öykücü, Türkçe Öğretmeni)
 • Yarışmaya katılan eserler Gazikültür tarafından matbu veya dijital kitap, dergi, katalog gibi yayın mecralarında değerlendirilebilir. Bunlar için ayrıca telif ücreti ödenmez.
 • Yarışmaya Gaziantep’in merkez Şehitkâmil ve Şahinbey ilçelerindeki ortaokul ve liselerde eğitim gören 6-7 ve 9-10. sınıf öğrencileri katılabilecektir.
 • Yarışmaya katılan tüm öğrenciler bu şartları kabul etmiş sayılacaktır.
 • Değerlendirme Kriterleri;

   

  Şartnameye Uygunluk

  Temel kriterdir.

  Şartnameye uygun olmayan eserler değerlendirmeye alınmayacaklardır.

  Dil ve anlatım

  30 PUAN

  Öykü türüne uygunluk

  20 PUAN

  Kurgu/atmosfer

  30 PUAN

  Yazım ve noktalama

  20 PUAN

  TOPLAM

  100 PUAN

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir