Kültür - Sanat

GAZİANTEP EDEBİYAT MAHFİLİ PROJEMİZ BAŞLADI

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazikültür AŞ himayesinde gençleri edebiyata teşvik etmek amacıyla yepyeni bir proje hayata geçirildi: Gaziantep Edebiyat Mahfili. Bu projede, GBB’nin düzenlediği yarışmalarda dereceye giren öğrencilerden gönüllü olanlardan seçilen bir grupla; etkili ve nitelikli okumadan yazma ve değerlendirmeye oldukça geniş kapsamlı, uzun soluklu bir atölye çalışması yapılıyor.

Her yıl çeşitli kurumlarca birçok yarışma düzenlenmekte ve onlarca öğrenci bu yarışmalarda dereceye girmekte. Ancak dereceye giren öğrencilerin edebiyat dünyasıyla ilişkilerinin ne ölçüde sürdüğünü, devam ettiğini bilmiyoruz. Bu çocukların okuyup üretmeye devam edip etmediklerini takip edemiyoruz. Gaziantep’te gençlerin edebiyata yönlendirilmesi adına Gazikültür AŞ olarak “Gaziantep Edebiyat Mahfili” projesini geliştirdik. Projemiz, GBB tarafından düzenlenen kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilerden, gönüllülük esasına göre seçilmiş yedi öğrencilik bir grupla başladı. 18 ve 25 Haziran’la 2 ve 9 Temmuz Cuma günleri Gazikültür’e ait Kübbiye atölyesinde toplandık. Gaziantep Edebiyat Mahfili atölyesinin ilk döneminde öğrencilere verimli ve etkili okumanın nasıl olması gerektiğini gösterecek metinler okuttuk. Bunun yanında iyi bir edebiyatçının sahip olması gereken yazma disiplinine ve amacına dair metinler de okudular. Okunan her metin grupça uzun ve detaylı bir şekilde tartışıldı. Böylece okuma-yazma yanında düşüncelerini ve anladıklarını sözlü olarak ifade etme fırsatı yakalamış oldular.