ÇEVKO Vakfı-Gazikültür A.Ş. Kilis Mülteci Kamplarında Geri Dönüştürülebilir Atık Eğitimi

T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı - AFAD,  Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı – UNDP ve ÇEVKO Vakfı işbirliği ile Suriyeli mültecilere yönelik ''Çevre ve atıkların ayrı biriktirilerek geri kazanımının sağlanması''  amacıyla yapılan ve Kilis Öncüpınar ve Elbeyli Geçici Konaklama Merkezlerinde tüm personele ve mültecilerden hane başına en az bir kişiye ulaşılabilecek şekilde eğitim uygulaması yapılmıştır. 8 ay süren bu projede ilk olarak kampta çalışan personele  geri dönüşüm konusunda kapsamlı eğitimler verildi. Personel eğitimlerinin tamamlanması akabinde Öncüpınar ve Elbeyli yerleşkelerinde ikamet eden Suriyeli misafirlere yönelik eğitimlere başlandı. Bu eğitimlerde hedef kitlesi olarak her konteynerden bir kişiye olmak üzere atıkların geri kazanılmasının çevre ve insan sağlığına ve ekonomik hayata katkıları geniş bir şekilde anlatıldı. Proje esnasında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazi Kültür A.Ş ile koordineli bir şekilde hareket edilerek işbirliği yapıldı.  Proje sonucunda Öncüpınar kampında toplam %70 Elbeyli kampında %90 ’ın üzerinde katılımcı rakamlarına ulaşıldı. Ayrıca her kamp alanında bulunan bilgisayar laboratuvarlarımızda çocuklara geri dönüşümü eğlenceli bir şekilde anlatmak amacıyla tasarlanan geri dönüşüm içerikli ve web tabanlı oyunlarımız oynattırıldı. Yoğun katılımla gerçekleşen bu eğitimlerde çocuklarda atıkların ayrıştırılması konusundaki farkındalıkta gözle görülür bir artış sağlandı.

 

Ayrıca geri dönüşüm malzemelerinden kamp sosyal tesislerinde çalışan kadınlar arasında tasarım yarışmaları düzenlenerek konunun pratik hayattaki yansımalarına dikkat çekildi. Aynı etkinlik okul çocukları arasında da gerçekleştirilerek bilgisayar laboratuvarlarında verilen eğitimlerin pekiştirilmesi sağlandı.

 

Bunlara ek olarak her iki kampta okul çocukları arasında çevre ve doğa konulu resim yarışmaları düzenlenmiştir.